DAVACININ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN CEBR-İ SATIŞ İLE ALDIĞI TAŞINMAZIN 2/4 HİSSESİNİN ADINA TESCİLİ İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDİNE MÜTEAKİP AÇMIŞ OLDUĞU DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE DAİR KARAR