DAVACININ DAVA KONUSU TAŞINMAZININ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI TALEBİYLE AÇMIŞ OLDUĞU DAVANIN REDDEDİLEREK,DAVANIN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURMASI NETİCESİNDE AİHM.BAŞVURUSUNUN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU KARARININ VERİLMESİ