DAVACININ ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ REDDİ