DAVACININ 657 SAYILI DMK'NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN PERSONELİN 28 YIL VE DAHA ÜZERİ ÇALIŞAN PERSONELE ÖDENEN MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDENMESİ TALEBİYLE AÇMIŞ OLDUĞU DAVANIN REDDİ KARARI