DAVACININ 657 SAYILI DMK'NUN 125/ B MADDESİ (A) VE (D) BENTLERİ UYARINCA İKİ AYRI KINAMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ VE REDDİ KARARI