DAVACININ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 48/A-5. MADDESİ UYARINCA GÖREVİNE SON VERİLMESİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞU İADE-İ MUHAKEME DAVASININ REDDİ KARARI