DAVACININ 5620 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ OLARAK YAPILAN ATAMASININ SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ OLARAK DÜZELTİLMEK SURETİYLE KADROLU OLARAK YAPILAN ATAMASININ BUNA GÖRE YAPILMASI İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN REDDİ KARARI