DAVACI TARAFINDAN UYARMA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA DAVANIN REDDİ KARARI