CİNS DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN REDDİ KARARI.