6083 SAYILI KANUN'UN 10. MADDESİ İLE KADRO ÜNVANININ İPTAL EDİLMESİ SONUCU YENİ İHDAS EDİLEN BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KADROSUNA ATANAN DAVACININ YAPILAN İŞLEMİN İPTALİ İSATEMİYLE AÇMIŞ OLDUĞU DAVANIN REDDİ KARARI