6083 SAYILI KANUN'UN 10. MADDESİ İLE KADRO UNVANININ İPTAL EDİLMESİ SONUCU KADASTRO ÜYESİ OLARAK ATANAN DAVACININ YAPILAN İŞLEMİN İPTALİ İSATEMİYLE AÇMIŞ OLDUĞU DAVANIN REDDİ KARARI