4/B SÖZLEŞMELİ KADASTRO TEKNİSİYENİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ 632 SAYILI KHK. UYARINCA MEMUR KADROSUNA ATANMA İSTEMİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN REDDİ KARARI.