4046 SAYILI KANUN UYARINCA NAKLE TABİ PERSONEL OLARAK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINCA BİLDİRİLEN DAVACININ ATANMASINA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇMIŞ OLDUĞU DAVANIN TEMYİZEN ONANMASI KARARI