3194 SAYILI YASANIN 18.MADDESİ UYARINCA YAPILAN İMAR UYGULAMASINA YÖNELİK HAZIRLANAN GERİ DÖNÜŞ PARSELASYON PLANININ TESCİL BAŞVURUSUNUN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZIN REDDİNE DAİR KARAR