Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınava İlişkin Duyuru

  1. 21.11.2020 tarihinde yapılan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanan adaylara yapılacak sözlü sınavı ekli listedeki sıralamaya göre 9-10-11 Mart 2021 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Devlet Mah. Dikmen Cad. No:14 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.
  2. Adaylar sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında resmi kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
  3. Hukuk bölümünden yazılı sınavı kazanan 31 adaydan 3 adayın sözlü sınavdan feragat etmeleri nedeniyle sözlü sınava hukuk bölümünden katılacak olan 28 adayın 14+14 şeklinde iki gruba ayrılarak 9-10 Mart 2021 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra iki oturumda, teknik bölümden sınava girecek 9 adayın 11 Mart 2021 tarihinde sabah ve öğleden sonra iki oturumda sözlü sınavı yapılacaktır.
  4. Sözlü sınavda adaylara hukuk ve teknik bölüm için Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde belirtilen yazılı sınav konuları arasından beş adet soru sorulacak olup soruların konulara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

HUKUK BÖLÜMÜ

TEKNİK BÖLÜM

KONU

SORU ADEDİ

KONU

SORU ADEDİ

Türk Medeni Hukuku

2

Ölçme Bilgisi

1

Borçlar Hukuku

1

Kadastro Bilgisi

1

Ceza Hukuku

1

Jeodezi

1

İdare Hukuku

1

Fotogrametri

1

Dengeleme

1

  1. Sözlü sınavda I. Oturumda sınava girecek adayların en geç saat 10.15’de ve II. Oturumda sınava girecek adayların en geç saat 13.30’da sınav yerinde gösterilecek bekleme salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İlgili oturumdaki ilk aday sözlü sınavdan çıktıktan sonra gelen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
  2. Bekleme salonunda bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. iletişim araçlarının kullanılmasına ve kitap, dergi, gazete, ders notu vb. yayınların okunmasına izin verilmeyecektir.
  3. Sözlü sınavda yazılı sınav konularından sorulan sorularla birlikte, aday hakkında müfettişler tarafından yapılan incelemenin sonucu, adayın yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyi ve zekâ, kavrama, davranış, temsil ve düzgün konuşma yeteneği birlikte değerlendirilecektir. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar sözlü sınavı kazanmış sayılacaktır.
  4. Yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması yarışma sınav notudur.
  5. Sınav sonuçları, Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra başarı sırasına göre Genel Müdürlükte ve internet sitesinde (https://www.tkgm.gov.tr/) ilan edilerek adaylara duyurulacak, sınavı kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Duyurulur.

Ek Boyut
Sözlü Sınav Programı 165.42 KB