Kadastro Dairesi Başkanlığınca MEGSİS ve Yatırım Takip Sistemine İlişkin Müfettişlere Bilgilendirme Yapıldı

10 Ağu 2021

MEGSİS sistemindeki, başvuru, işlemlerin iş akışları ve elektronik arşive yönelik yenilikler ile Yatırım Takip Sistemi ve LİHKAB otomasyon Sistemi hakkında taşra teftiş programı öncesinde teftiş programında Kadastro Müdürlükleri ile LİHKAB'ların teftişlerinde görevli müfettişlere bilgilendirme yapılmıştır.

Bilgilendirme toplantısına Teftiş Kurulu Başkanı Vekili Aytuğ YAKAR ile müfettişler katılmış olup tanıtım Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN ile Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Demet AYDOĞAN UĞURLU, LİHKAB Şube Müdürü Şenay KARATAŞ ile Kadastral Veri Yönetimi ve Entegrasyonu Birimi Şube Müdürü İsmail KURUKAMA tarafından yapılmıştır.