2024 Yılı Taşra Teftiş Programı başladı

24 Nis 2024

Teftiş Kurulu Başkanlığı "2024 Yılı Taşra Teftiş Programı" 22.04.2024 tarihinde başladı. Teftiş programı kapsamında 231 Tapu Müdürlüğü, 13 Kadastro Müdürlüğü, 125 LİHKAB'ın teftiş edilmesi planlanmıştır.

Müfettişlerin ikamet merkezinde kalma sürelerinin ve teftiş maliyetinin azaltılması suretiyle daha fazla birimin teftiş kapsamına alınması, bilişim sistemlerinin imkanlarından üst düzeyde yararlanılması hedeflenerek taşra teftiş programında e-teftiş ve mahallinde teftiş yöntemleri birlikte uygulanacaktır.

Teftiş programı 20.09.2024 tarihinde tamamlanacaktır.