2023 Yılı Taşra Teftiş Programı tamamlandı

20 Eki 2023

20.06.2023 tarihinde başlayan "2023 Yılı Taşra Teftiş Programı" kapsamında 290 Tapu Müdürlüğü, 64 Kadastro Müdürlüğü ve 42 LİHKAB'ın teftişi tamamlanmış olup 6 tapu müdürlüğünün teftişi devam etmektedir.

2023 Yılı Taşra Teftiş Programında müfettişlerin ikamet merkezinde kalma sürelerinin ve teftiş maliyetinin azaltılması suretiyle daha fazla birimin teftiş kapsamına alınması, bilişim sistemlerinin imkanlarından üst düzeyde yararlanılması hedeflenerek e-teftiş ve mahallinde teftiş yöntemleri birlikte uygulanmıştır.