2021 yılı Taşra Teftiş Programı Başladı

10 Ağu 2021

Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ile LİHKAB'lara yönelik müfettişlerce yapılan teftişlere ilişkin 2021 yılı taşra teftiş programı 9 Ağustos 2021 tarihinde başlamıştır. Taşra teftiş programı kapsamında 51 Tapu Müdürlüğü 13 Kadastro Müdürlüğü ile 15 LİHKAB teftiş edilecektir. Taşra teftiş programı 22 Ekim 2021 tarihinde tamamlanacaktır.