2020 Yılı e-Teftiş Programı Başladı

01 Eki 2020

Günümüzde Tapu ve Kadastro hizmetlerinde TAKBİS, MEGSİS, TARBİS, EBYS, KEP, e-arşiv, e-tahsilat, e-haciz, e-ipotek vb. projeler sayesinde birçok işlemin elektronik ortamda yapılması, bilgi ve belgelerin elektronik ortamda oluşturulması veya elektronik arşive aktarılmasının bir sonucu olarak teftiş ve denetimlerin de elektronik ortamda yapılması imkanı doğmuştur.

Bilindiği üzere, e-teftiş, teftişin fonksiyonlarından bazılarının mümkün olan en yüksek seviyede bilişim teknolojisinin sunduğu imkanlar kullanılarak ve bilgi temelli olarak gerçekleştirildiği gelişme ve yeniliklere açık dinamik bir teftiş sürecini ifade etmektedir.

E-teftiş sayesinde teftişin kapsam ve derinliğinde artış meydana gelebilecek, daha hızlı, uzaktan, risk odaklı, objektif kriterlerle yürütülen, önleyicilik ve çözüm odaklılığı daha ön planda tutan, bütüncül, işlem teftişi yerine sistem teftişini benimseyen, yolsuzluk ve kayıt dışı ile mücadeleye önemli katkılar veren bir teftiş söz konusu olabilecek, yolluk giderlerinden ve müfettişin yolda geçirdiği zamandan tasarruf sağlanacaktır.

Bu kapsamda Başkanlığımızca e-teftişin ilk uygulaması, harç, döner sermaye ve damga vergisi tahsilatlarına yönelik olarak planlanmış olup tüm tapu müdürlüklerinde e-teftiş yapılmasına yönelik 2020 yılı E-Teftiş Programı 01.07.2020 tarihinde başlatılmıştır.

2020 yılında pandemi nedeniyle dönüşümlü ve esnek çalışma modelleri ile çalışılması, seyahat ve konaklama konusundaki zorluklar dikkate alınarak taşra teftiş programı yapılamamış olduğundan bu eksiklik e-teftiş programı ve Bölge Müdürlüklerince yapılan genel denetim yolu ile giderilmektedir.