İletişim

Tapu Dairesi Başkanı(Head of Land Registry Department) Hasan ÇELİK

Yönetici Asistanı +90-312-551-4090  ≈  Faks +90-312-413-6252  ≈  e-posta tapudairesi@tkgm.gov.tr

Başkanlık Birimleri ve Birim Amirleri(Units and Unit Supervisors)

Genel Denetim Abdurrahman KARAĞAÇ (4293) ≈ Elvan KARACA (4287)

Tapu İşlemleri Birimi Mustafa Kayhan KAYA (4766) ≈ Niyazi KÜTÜK (4304)

Hizmet Geliştirme ve Süreç İyileştirme Metin ULUDAĞ (4298) ≈ Emre ERGİN ERGANİ (4290)

İmar ve Kentsel Dönüşüm Murat DEMİRCİ (4285) ≈ Sebahattin ARSLAN (4294)

Kararlar Mustafa KELEŞ (4277) ≈ Hasan KAYHAN (4292)

Mevzuat Araştırma Cem KAHRAMAN (4291) ≈ Derya TAŞKIRAN (4322)

Özel Denetim ve Cevaplı Raporlar Recep Alperen KAVAK (4296) ≈ Necmettin SOLAK (4303)

Planlama Koordinasyon ve Bütçe Burak ŞİMŞEK (4301) ≈ Veysel KOZ (4326)

Tapu İşlemleri İletişim Yusuf YALÇIN (4286) ≈ Murat Bülent ÖCAL (4297)

Yazı İşleri ve Arşiv Ahmet KOÇ (4318)