İletişim

Tapu Dairesi Başkanlığı / Tapu Dairesi Başkanı Hasan ÇELİK

Dikmen Cad. No:14 (06420) Bakanlıklar/Ankara

+90 312 551 40 90 (Yönetici Asistanı)

tapudairesi@tkgm.gov.tr

KEP: tapudb@tkgm.hs01.kep.tr

♦♦♦

Başkanlık Birimleri ve Birim Amirleri

Genel Denetim Abdurrahman KARAĞAÇ (4293) ≈ Elvan KARACA (4287)

Hizmet Geliştirme ve Süreç İyileştirme Metin ULUDAĞ (4298) ≈ Emre ERGİN ERGANİ (4290)

İmar ve Kentsel Dönüşüm Murat DEMİRCİ (4285) ≈ Sebahattin ARSLAN (4294)

Kararlar Hasan KAYHAN (4292)

Mevzuat Araştırma Cem KAHRAMAN (4291) ≈ Mehmet Ali MATRAK (4727)

Özel Denetim ve Cevaplı Raporlar Recep Alperen KAVAK (4296) ≈ Necmettin SOLAK (4303)

Planlama Koordinasyon ve Bütçe Burak ŞİMŞEK (4301) ≈ Veysel KOZ (4326)

Tapu İşlemleri İletişim Yusuf YALÇIN (4286) ≈ Murat Bülent ÖCAL (4297)

Tapu İşlemleri Birimi Mustafa Kayhan KAYA (4766) ≈ Niyazi KÜTÜK (4304)

Yazı İşleri ve Arşiv Yusuf YALÇIN (4286) ≈ Murat Bülent ÖCAL (4297)