ALO181 – WebTapu Başvuru

Verdiği hizmetler ile geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi gören ve dijital çağın getirdiği olanaklardan etkin bir biçimde yararlanan Genel Müdürlüğümüz tapu işlemlerindeki süreçlerin azaltılarak, verilen hizmetlerin elektronik ortamda daha kaliteli ve hızlı yürütülmesi amacı ile hayata geçirdiği Web-Tapu projesinde ALO181 çağrı merkezi üzerinden Vatandaşların, Şirketlerin, Vakıfların ve Derneklerin WebTapu üzerinden başvuru yapması imkanını sağlamıştır.