Başkanımızın "Taşınmaz Satımında Değerleme ve Satış Sözleşmesi Düzenleme Yetkisinin Noterlere Devrinin Etkileri" Konulu Toplantıya Katılımı

Başkanımız Hasan ÇELİK, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde “Taşınmaz Satımında Değerleme ve Satış Sözleşmesi Düzenleme Yetkisinin Noterlere Devrinin Etkileri” konulu Gayrimenkul İçin Strateji Platformu (GİSP) Yuvarlak Masa Toplantısına katılım sağlayarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve tapu işlemleri, tapu müdürlüklerinin mevcut durumu, dijitalleşme ve yeni projeler konularına değindi.