BAŞKANIMIZIN "'UNECE ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU" TOPLANTISINA KATILIMI

Başkanımız Hasan Çelik ve Tapu ve Kadastro Uzmanı Emre ERGİN ERGANİ, Arazi yönetimi ile ilgili konularda uluslararası fikir alışverişi yapılması ve pandeminin sektöre etkilerinin görüşülmesi amacıyla düzenlenen "UNECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi) Arazi Yönetimi Çalışma Grubu" 12. toplantısına online olarak katılmıştır.

Toplantıda; UNECE üye Devletlerinin ve WPLA’nin (Arazi Yönelimi Çalışma Gurubu) önceki çalışmaları, COVID-19 pandemisinin arazi yönetiminde ortaya çıkardığı zorluklar değerlendirildi. Pandeminin dijitalleşmeyi hızlandırıcı etkisi ve arazi yönetiminde yeni teknolojilerin, süreçlerin ve iş modellerinin kullanımına ilişkin görüşler paylaşıldı.

Toplantıya katılan ülkeler; Türkiye, Avusturya, Belarus, Ermenistan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İtalya, Kırgızistan, Letonya, Malta, Hollanda, Nijerya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Makedonya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere, Kuzey İrlanda, Özbekistan.