Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

    Görevleri

  •  Yönetim bilgi sisteminin kurulmasına yönelik hizmetleri yerine getirmek,
  •  Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
  •  Yönetim bilgi sisteminde kullanılabilecek verilerin, doğru ve eksiksiz olarak ilgili harcama birimlerinden toplanarak veri tabanına kaydedilmesini sağlamak,
  •  Genel Müdürlüğün yönetim, karar ve destek bilgi sistemi oluşturulması çalışmalarını yürütmek,
  •  Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili istatistiksel bilgi toplama ve değerlendirme çalışmaları yaparak, kurum içi ve dışı ilgili birimlere bilgi sağlamak,
  •  Gereksinim duyulabilecek yeni veriler tespit etmek,
  •  Harcama birimlerince kullanılan bilgi sistemleri arasında koordinasyonu sağlamak,
  •  Yönetim bilgi sistemleriyle ilgili konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.
  •  Üst Yönetim toplantısının raportörlüğünü yürütmek.