Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

Görevleri

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve Cumhurbaşkanlığınca belirlenen hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Genel Müdürlüğün stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve     stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün misyon ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
 • Hizmetlerde, etkililiği ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik tedbirler almak,
 • Genel Müdürlüğün üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
 • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek
 • Performans Programını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,
 • Başkanlığın Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idare faaliyet raporunu hazırlamak.