Protokol Çalışmaları

 

                                       Belediyelerle             Kurumlarla

 

               protokol  

 

  • 7 Mart 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik kapsamında mevcut protokollerin yenilenmesi ve yeni protokol imzalanması çalışmaları sürdürülmektedir.
  • Protokol çalışmalarının başlangıcından 17.03.2022  tarihine kadar  Kamu Kurum Kuruluşları ve Bankalar ile yürürlükte olan 95 adet TAKPAS protokolü mevcuttur.
  • Mimari Projelerin Belediyelerden Elektronik Ortamda alınmasına ilişkin olarak 697 adet protokol düzenlenmiştir.
  • Web Tapu Sistemi Üzerinden Elektronik Ortamda işlem yapılmasına ilişkin olarak Belediyelerle 1.217, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 115 Adet Protokol imzalanmıştır.