2020-2021 yıllarını kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları

2020-2021 yıllarını kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının 2021 yılı birinci 6 aylık dönemine ait eylemlerin gerçekleşme durumlarının değerlendirilmesi için İç Kontrol Birim Yöneticisi Cengiz İNCİ’nin başkanlığında Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu üyelerinin katılımı ile 09.07.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün VİP salonunda toplantı yapılmıştır.