2023 YILI HİZMET ÜCRETLERİ VE KATSAYILAR

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun hükümleri gereğince 03.01.2023 tarihli ve 7383582 sayılı Makam Olur'u ile güncellenen 2023 yılı Hizmet Ücretleri Tarifesi ekte sunulmuştur.

Ayrıca 2023 yılı teminat tutarı : 151.815,33 TL'dir.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen idari para cezası miktarları en az 3.036,31 TL, en fazla 151.815,33 TL'dir.

Hizmet ücretleri ve katsayılara aşağıdaki ekten ulaşılabilir.