2024 Yılı Atama ve Yer Değişikliği İşlemleri

Yer Değiştirme Kurulunun, 2024 yılı atama ve yer değiştirme işlemleri ile ilgili 27/03/2024 tarihli ve 2024/1 sayılı kararı ve 2024 yılında zorunlu yer değişikliğine tabi tutulacak personel listesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince aşağıda yer almaktadır.

            Yine anılan Yönetmelik hükmü gereğince, geçmiş hizmetleri dikkate alınarak personelin 2024 atama döneminde atanabileceği boş ve rotasyon nedeniyle boşalma ihtimali bulunan kadrolara dair listeler Yönetim Bilgi Sistemi (http://ybs.tkgm.gov.tr/) üzerinde tüm personel için ayrı ayrı servis edilmiştir.

 

 

Yer Değiştirme Kurulunun 27/03/2024 tarih ve 2024/1 sayılı Kararı

Zorunlu Atama ve Yer Değişikliğine Tabi Personel Listesi