2023 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Sonuçları

18 Eylül – 18 Ekim 2023 tarihleri arasında sözlü sınavları yapılan adayların sözlü sınav sonuçları ile sözlü sınav soru ve sonuçlarına itiraz usulü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun 27/10/2023 tarihli ve 2023/9 sayılı kararı ile belirlenmiş olup, sözlü sınav puanları Yönetim Bilgi Sistemine işlenmiştir. Adaylar, sözlü sınav puanlarına, Yönetim Bilgi Sistemi (https://ybs.tkgm.gov.tr) üzerindeki sırasıyla, “Bilgilendirme/Beyan”, “Kullanıcı/Personel Bilgilerim”, “Personel Bilgileri” menülerinden erişim sağlanan “Tercih/Talep” sekmesinden erişebilecektir. 

Sözlü sınav soru ve sonuçlarına dair itirazlar, anılan Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, sonuçların Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilanını takip eden beş iş günü içerisinde  (1 – 7 Kasım 2023 tarihleri arasında),  EBYS üzerinden birim üst yazısı ekinde doğrudan Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmek suretiyle alınacak olup, 7 Kasım 2023 tarihinden sonra yapılan itirazlar ile EBYS üzerinden gönderilmeyen posta, faks ve eposta gibi yöntemler ile gönderilen dilekçeler ve EBYS üzerinden oluşturulmakla birlikte sonuçların Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilanını takip eden beş iş günü içerisinde paraf/imza/onay sürecini tamamlamaması nedeniyle Personel Dairesi Başkanlığına intikal etmeyen/ettirilmeyen itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Sınav sonuçlarına dair itirazların değerlendirilerek sözlü sınav sonuçlarının kesinleşmesine müteakip, adayların başarı puanları hesaplanmak suretiyle unvan gruplarına göre asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

Sözlü sınava katılan adaylara ilanen duyurulur.