İstanbul Kadastro Müdürlüğü Ziyareti

Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN ile Başkanlık Birim Sorumluları Ümit YILDIZ, Özgen Sadu ÇAĞLAR ve Mühendis Muhammet Fatih GÖKDAĞ, İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Kadastro Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında; kadastro müdürlükleri için yazılımı tamamlanan e-arşiv programının pilot çalışma yapılması amacıyla Pendik Kadastro Birimine kurulumu gerçekleştirilmiş ve programın tanıtımı ve işleyişi anlatılarak çalışmalara başlanması sağlanmıştır.
Ziyaret kapsamında ayrıca; Medeni Kanun öncesi kurulmuş eski han parselleriyle ilgili olarak yaşanan mülkiyet sorunlarının çözümü, orman parselleriyle, orman parselleri arasındaki mükerrerliklerin düzeltilmesi işlemlerini kolaylaştırıp hızlandıracak mevzuat çözümleri, MEGSİS’te yapılacak sistemsel iyileştirmeler, tapu planlarının elektronik ortamda tutulması konularında ve LİHKAB’ların faaliyetleri kapsamında yaşanan teknik ve idari sorunlar konusunda kapsamlı toplantılar yapıldı.