Kadastro Dairesi Başkanlığı Çevrim İçi Değerlendirme Toplantısı

Kadastro Dairesi Başkanlığınca Kadastro müdürlerinin de katıldığı 18 Ocak 2021, 21 Ocak 2021 tarihleri arasında dört gurup halinde çevrim içi toplantı düzenlenmiştir. 

Toplantıda; 2020 yılının değerlendirilmesi 2021 yılı hedeflerinin gözden geçirilmesi, Kurumsal hedeflere ulaşılabilmesi yönünde oluşabilecek risklerin önceden takip ve kontrollerle bertaraf edilmesi, MEGSİS ile ilgili çalışmalara önem verilmesi, uygulama birliğinin yaşatılması, iletişimi artırmaya yönelik olarak yeni atanan kadastro müdürlerinin tanıtılması ve kadastro müdürlüklerinin projeler konusundaki önerilerinin dinlenmesi şeklinde geçmiştir.