ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

Genel Müdür Yardımcımız Sayın Sinan FİDAN Başkanlığındaki bir heyet, Eskişehir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başkanımız Sayın Mustafa ASLAN ve Tapu Dairesi Başkanı Sayın Hasan ÇELİK’in de bulunduğu ziyaret kapsamında, bağlı illerin kadastro müdürleri ve mühendisleriyle ayrı ayrı çalışma toplantıları yapıldı. Kadastral altyapının iyileştirilmesine yönelik projeler, MEGSİS veri entegrasyonu ve onay süreçleri e-kadastro hizmetleri ve talebe bağlı işlemlerin sistem üzerindeki akışları incelendi, yaşanan aksamalar ve çözümlerine yönelik karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.