Tapu Sicilinde Yüzölçümü Hesabında Yanılma Sınırı ve Devletin Sorumluluğu Toplantısı

22 Eki 2021

Tapu Sicilinde Yüzölçümü Hesabında Yanılma Sınırı ve Devletin Sorumluluğu” başlıklı toplantı, Ankara’da; Akademisyenler, Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Genel Müdür Yardımcılarımız Sinan FİDAN ve Metin BEYAZ, Teftiş Kurulu Başkanımız Aytuğ YAKAR, 1. Hukuk Müşavirimiz Ömer Sinan BAYÇELEBİ, Tapu Dairesi Başkanımız Hasan ÇELİK, Kadastro Dairesi Başkanımız Mustafa ASLAN ile merkez ve taşra teşkilatı temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI’nın açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, 1. Hukuk Müşaviri Ömer Sinan BAYÇELEBİ, Tapu ve Kadastro Başmüfettişi Nevzat İhsan SARI, konunun tarihi, teknik ve hukuki yönlerini açıklayan konuşmalar yaptılar.