GEÇİCİ GÖREV NEDEİYLE HARCIRAH ÖDENMESİ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ KARARI.