DAVACIYA VERİLEN 1/30 ORANINDA AYLIKTAN KESME VE KINAMA CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN TEMYİZEN BOZULMASI İSTEMİNİN KISMEN KABULÜ VE KINAMA CEZASINA İLİŞKİN KISMININ BOZULMASINA AYLIKTAN KESME CEZASININ ONANMASINA DAİR VERİLEN KARAR