DAVACININ YAPILAN DİSİPLİN SORUŞTURMASI NETİCESİNDE BAŞKA BİR MÜDÜRLÜĞE ATANMASI NEDENİYLE YAPILAN İŞLEMİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN DANIŞTAY TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI KARARI