DAVACININ KADASTRO TESPİTİNİN GERÇEK DIŞI OLDUĞUNU BEYANLA TAŞINMAZININ ORMAN ARAZİSİ OLARAK HAZİNE ADINA TESCİL EDİLMESİ NETİCESİNDE DAVA KONUSU TAŞINMAZIN TESCİLİNİN İPTALİ İÇİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVANIN REDDİ KARARI