DAVACININ GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİNİN BOZULMASI KARARI