DAVACININ DAVA KONUSU TAŞINMAZININ YAPILAN KADASTRO TESPİTİ SONUCUNDA KADASTRO TUTANAĞINA ÖLÜ OLARAK KAYIT VE TESCİL EDİLDİĞİNİ BEYANLA YAPILAN İŞLEMİN DÜZELTİLMESİ TALEBİ İLE AÇTIĞI DAVANIN KABUL EDİLMESİ VE DÜZELTİLMESİ KARARI