DAVACININ 657 SAYILI DMK'NIN 125/ C MADDESİ UYARINCA 1/30 ORANINDA AYLIKTAN KESME CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEM NETİCESİNDE DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİ KARARI