DAVACI TARAFINDAN UYARMA İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA;DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE İLİŞKİN KARAR