XI. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu’nun XI. si Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde 12-14 Mayıs tarihleri arasında Mersin’de düzenlenmiştir. Söz konusu sempozyumda Fotogrametri ve Uzaktan Algılama tekniklerinin yanı sıra bu tekniklerle bütünleşik Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanındaki uygulama ve teknolojik gelişmelere yer verilmiştir.

Genel Müdür Yardımcısı Tamer İNAN, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Nihat ERDOĞAN, Hatay Bölge Müdürü Tamer TAŞKIRAN ve Genel Müdürlüğümüz personelinin katılım sağladığı Sempozyumda Tapu Kadastro Uzmanı Ekrem AYYILDIZ "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 3 Boyutlu Şehir Modelleri Üretimi Projesi" ve "3B Şehir Modellerinin Oluşturulması ve Kadastro Altlıklarının Entegrasyonu- Amasya Pilot Projesi" konularında sunum yapmıştır.
mm