TUJK 2019 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliğinin (TUJJB) alt komisyonlarından biri olan Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)’nun 2019 yılı Bilimsel Toplantısı,“Güncel Jeodezik Uygulamalar” teması ile 14-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

14 Kasım 2019 tarihinde kayıt, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmaları ile başlayan Bilimsel Toplantının “Türk Haritacılığının Bugünü ve Yarını” konulu açılış panelinde Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AYBER tarafından kurumumuz proje ve faaliyetleri ile 200.yıl vizyonu içerikli bir sunum gerçekleştirilmiştir.

İlk gününde ve ikinci gününde ikişer oturum halinde sunumların yapıldığı Bilimsel Toplantıda; ayrıca ilk gün TUJK Yürütme Kurulu Toplantısı ve TUJK Genel Kurul Toplantısı da gerçekleştirilmiştir. İkinci gün oturumunda Jeodezi Şube Müdürü Ömer SALGIN tarafından “Türkiye’de TUSAGA-Aktif Ağının Modern Jeodeziye Katkıları ve Mevcut Durumu” içerikli bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Bilimsel Toplantı boyunca kurum standımız, katılımcılar ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisi ile karşılaşmış, tüm ziyaretçilere kurumumuz projeleri ve faaliyetleri hakkında gerekli bilgiler verilerek farkındalık sağlanmıştır.

2020 yılı TUJK Bilimsel Toplantısının Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılan Bilimsel Toplantı, 15 Kasım 2019 tarihinde Genel Değerlendirme ve Kapanış oturumu ile sona ermiştir.