Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı

Teması “Kütüphane Arşiv ve Müzecilik Konularında Dijital Dönüşüm” olan  KAM’21 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı, sektörel gelişimin hızlandırılması, çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması, yeni hizmet modelleri, pandemi ve kriz ortamlarında dijitalleşmenin zirve yaptığı dönemde 10-12 Mart 2021 tarihinde dijital ortamda ve interaktif katılımla kütüphane, arşiv ve müzecilik yöneticilerini ve sektörü bir araya getirmiştir. KAM’21; Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve akademisyenler, sektör profesyonellerinin katılımı ile yapılmıştır.

Kongrenin 2. gününde, “KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA TAPU VE DİJİTALLEŞME, VARLIK YÖNETİMİNİN DİJİTAL SERÜVENİ” başlıklı oturumda; Harita Dairesi Başkanı İbrahim CANKURT, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel HATİPOĞLU, Arşiv Dairesi Başkanı Dr. Bekir Tarık YİĞİT ve Uzman Hakkı ŞAHİN sundukları tebliğler ile Genel Müdürlüğümüzü temsil etmişlerdir.