İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitimi

Başkanlığımızın orta vadeli hedeflerinden "Vatandaşların katılımı ve çoklu kaynak kullanımı ile görüntü alımını içeren otonom sistemlerin kurulması, bu sistemle, harita üretimi ve güncellemelerinin, bina verileri ve görüntülerinin otomatik üretilmesine yönelik gelişmeler araştırılacaktır" hedefi kapsamında 10-13 Ekim 2022 tarihleri arasında Başkanlığımız personeli İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitimi almış olup; eğitim sonundan personelimiz  "İHA-1 Pilotluk" sertifikası almıştır.

Bu eğitim sertifikası ile 3 Boyutlu Şehir Modelleri ve Kadastro Altlıkları Çalışmalarının sürdürülebilirlik kapsamındaki süreçlerde, taşra teşkilatı ile koordinasyon sağlanarak gerekli uygulamaları geliştirmek ve gerektiğinde doğrudan sahada çalışmalar yapmak amaçlanmaktadır..