İHA KULLANIM ESASLARI

Başkanlığımızca hazırlanan  “İnsansız Hava Araçları (IHA) Sistemleri ile Kadastral Detay Ölçmeleri, Harita Üretimi ve Kontrol Esasları” Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından Merkez ve Bölge Müdürlüklerine talimat olarak duyurulmuştur.