HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA STAJ İMKÂNI

Başkanlığımıza staj için başvuru yapacak öğrenciler için aşağıdaki staj duyuru metni web sorumlusu tarafından yayınlanır. Her yıl gözden geçirilerek varsa gerekli düzeltmeler yapılır.

Kurumumuz  Harita Dairesi Başkanlığında "Jeodezi,TUSAGA-Aktif, Havadan Görüntü Alımı, Görüntü Prosesi, Sayısal Fotogrametrik Harita Üretimi, Ortofoto Üretimi ve Verilerin  Arşivlenmesi" konularında staj imkanı sağlanmaktadır.

Staj programı 15 Mayıs - 30 Ağustos tarihleri arasında icra edilebilecektir.

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır. Bu kapsamda ön lisans veya lisans öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin doğrudan birimlerimize yaptıkları staj başvuruları değerlendirilmeye alınmayarak, Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmak üzere yönlendirilecektir.

Yerli ve yabancı Üniversitelerin Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programları ile Harita ve Kadastro önlisans programında öğrenim gören öğrenciler, belirlenen seçim kriterleri ve kontenjanlar dâhilinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığında büro  stajını yapabileceklerdir.

Konu ile ilgili olarak 0 312 551 23 75 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilecektir.