kadastro-db

kadastro-db

Kadastro Dairesi Başkanlığı

Tespit Dışı Yerlerin Kadastrosu

3402 sayılı Kadastro Kanununun yayımı tarihi olan 09.07.1987 tarihinden önce yapılan tapulama/kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılmış olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerden (orman ve 2/B alanları ile kamu orta malları hariç), orman ile ilintisi bulunmayan Hazineye ait tespit dışı yerlerin 3402 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesi kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarına yönelik (şifahi ve yazılı) olarak Merkeze intikal ettirilen soru konusu hususlar ve ayrıca, 08.12.2021 tarihli ve 31683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri nedeniyle, uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik duyuru